Strzeleckie Zajęcia Sportowe

Projekt „Strzeleckie zajęcia sportowe” jest nowatorskim projektem prowadzonym po raz kolejny  przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

W ramach projektu młodzież uczestnicząca w projekcie bierze aktywny udział w zawodach sportowych, do realizacji zadania jako klub otrzymaliśmy również wsparcie sprzętowe w postaci pistoletu i karabinu pneumatycznego oraz tarcz i śrutu. 

Projekt jest  dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci” w zadaniu „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe”.

Cały program ma na celu rozwijanie sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Wszystkich chętnych do udziału w zajęciach strzeleckich zapraszamy do kontaktu. 

 

Szukaj w serwisie