Posiadacze Kółek Olimpijskich

Zasady zdobywania Kołek Olimpijskich:


1. Cel:
Zwiększenie zainteresowania młodzieży systematycznym uprawianiem sportu, promowanie wśród młodzieży zasad idei olimpijskiej.

2. Warunki zdobywania kółek olimpijskich:
System zdobywania odznak tzw. kółek olimpijskich jest ściśle związany z aktualnie funkcjonującym systemem współzawodnictwa sportowego, cyklem i programem olimpijskim.

I, II i III kółko można zdobywać w dyscyplinach olimpijskich, natomiast IV i V jedynie w konkurencjach olimpijskich.

Zawodnik może zdobywać w jednym cyklu olimpijskim tylko raz kółko olimpijskie danego stopnia.

Warunki zdobywania odznak są następujące:

1. kółko olimpijskie
- zdobywcy miejsc 1-3 w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików,
- zwycięzcy Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- zwycięzcy całorocznych cyklów zawodów o zasięgu ogólnopolskim.

2. kółko olimpijskie
- zdobywcy miejsc 1-3 w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży - Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych,

3. kółko olimpijskie
- zdobywcy miejsc 1-3 w Mistrzostwach Polski Juniorów,
- reprezentanci Polski juniorów na mistrzostwach świata i Europy,
- reprezentanci Polski na światowe i europejskie igrzyska młodzieży.

4. kółko olimpijskie
- kadra Olimpijska - grupa "A" i "B".

5. kółko olimpijskie
- zawodnicy zatwierdzeni przez PK0l do składu reprezentacji olimpijskiej.

3. Nadawanie kółek, ewidencja:
Kółka olimpijskie nadaje Polski Komitet Olimpijski.

O nadanie I, II i III kółka olimpijskiego występują: Szkolny Związek Sportowy, Polskie Związki Sportowe, organizatorzy zawodów wymienionych w pkt. 2. IV i V kółko nadaje PK0l. 
Wykazy imienne, ewidencję zdobywców odznak w układzie dyscyplin sportowych prowadzą jednostki wnioskujące.

PKOl ustala wzory odznak olimpijskich, zapewnia ich produkcję oraz rozdział.

4. Sprawy inne:
Wręczanie odznak i legitymacji powinno odbywać się na imprezach sportowych lub okolicznościowych spotkaniach młodzieży z olimpijczykami.

 

Zawodnicy klubu LOK Lider-Amicus Lębork posiadający co najmniej drugie kółko olimpijskie:

                                                                                     
1. Paula Wrońska 5 kółko olimpijskie 
     
2.  Malwina Itrych  3 kółko olimpijskie
  Marta Marcinowska   
  Marek Chmiel  
  Stanisław Boniaszczuk   
  Magdalena Pełka  
     
3. Adriana Bistram  2 kółko olimpijskie
  Bartosz Niedbałka  
  Artur Brzeziński  
  Marcin Spólny  
  Anna Chomiczewska  
  Julia Okuniewska  
  Robert Michalski  
  Maja Chrzanowska   
  Jakub Kozłowski  
  Paweł Tokarz  
     
4. Maria Baranowski 1 kółko olimpijskie
     
     

 

Szukaj w serwisie